ذرت دامی ایرانی که برای دام های آمریکایی صادر می شود

فرآیند تخمیر که باعث ایجاد الکل می شود به حداکثر سطح متکی است تا نشاسته داخل دانه ذرت را در معرض تجزیه قرار دهد. این همان فرآیندی است که در شکمبه رخ می دهد.

برای بهینه سازی عملکرد ذرت دامی ایرانی در گاو، به حداکثر رساندن سطح دانه تا میکروب های شکمبه اولین گام حیاتی است. قبل از اینکه دانه به گاو تغذیه شود، دانه معمولاً با بخار پوسته پوسته می شود.

پوسته پوسته شدن بخار چیست و چه اتفاقی می‌افتد وقتی دانه‌های پولکی را بخارپز می‌کنیم؟ پوسته پوسته شدن با بخار فرآیند افزایش رطوبت و گرما در طول زمان است تا دانه ها قبل از عبور از رول ها نرم شوند.

1 پوسته شدن بخار باعث افزایش سطح دانه، بهبود قابلیت هضم نشاسته و در نهایت افزایش عملکرد نشخوارکنندگان می شود. این عملکرد افزایش یافته منجر به عملکرد بهتر شیردهی 1 و بهبود عملکرد رشد در گاوهای پرواری می شود. 2

در یک خلاصه 12 کارآزمایی، دکتر ریچارد زین مشاهده کرد که جایگزینی ذرت ورقه‌ای با بخار به جای ذرت نورد خشک در جیره‌های رو به پایان برای گاوهای پرواری، میانگین سود روزانه را تا 6.3 درصد افزایش داد.

نشاسته در ماتریکسی از پروتئین کمپلکس می شود و ذرت با بخار آب نه تنها در دسترس بودن نشاسته را بهبود می بخشد بلکه پروتئین را از ماتریکس آزاد می کند.

اتاقک های بخار مدرن یا جعبه های بخار ظرفیت پردازش 20، 30 یا حتی 40 تن پوسته در ساعت را دارند. برای به دست آوردن پرک های با بالاترین کیفیت، زمان نگهداری اغلب به 60 دقیقه نزدیک می شود.

اگر ساقه ها چرا شوند، گاو ابتدا دانه های باقی مانده را مصرف می کند و سپس برگ ها و در آخر لپه و ساقه ها را مصرف می کند. خطر اندکی برای مشکلات گوارشی از جمله نفخ، اسیدوز و پایه وجود دارد. این خطر بسته به مقدار دانه باقی مانده در مزرعه بسیار متفاوت است (رایت و تجاردز 2004).