راه های درآمدزایی عجیب که میلیاردران از آن استفاده می کنند!

اکثر میلیاردرها سرمایه خود را صرف اموری می کنند و به صورت دائم ملک و یا سرمایه خود را راکد نمی گذارند این امر سبب افزایش ثروت و سرمایه خواهد شد.

خرید مغز گردو

در هنگام خرید مغز گردو باید به کیفیت و مزه محصول توجه کنید زیرا گردو زمانی که از پوست خود خارج می شود و در معرض اکسیژن قرار گیرد باعث تلخ شدن آن می شود.

گاز استریل نخ پنبه

در سالهای اخیر افراد بسیار زیادی بوده اند که نسبت به گاز استریل حساسیتهای پوستی داشته اند از این رو گاز استریل نخ پنبه را تولید کردن تا ضد حساسیت باشد.

پمپ آب کشاورزی

برای بهره برداری درست از آب چاه ها از پمپ آب کشاورزی استفاده می کنند تا آب درون چاه را به سطح زمین می آورد.

گلاب سه آتیشه

این گلاب سه آتیشه تهیه شده از گلهای محمدی که در کشور تولید می شود است که بسیار خالص و خوش عطر می باشد.