سرامیک طرح فرش که اسان های زیادی را با خود به کام مرگ برد

کفپوش سرامیکی امروزه در شرایط مختلف یک منظره معمولی است. این یک آرایش ترکیبی قابل اعتماد است زیرا نیازی به نگرانی در مورد نیاز آب، لکه ها و طراحی با این کاشی ها نیست.

کاشی و سرامیک طرح فرش از ماسه، محصولات رایج و خاک رس تشکیل شده است. بعد از اینکه به شکلی در آمدند، در کوره رها می شوند. کاشی‌های سرامیکی بر دو نوع لعابدار یا بدون لعاب تقسیم می‌شوند.

به کاشی‌های بدون لعاب یک پایانه داده می‌شود، در حالی که کاشی‌های بدون لعاب پایانی دوگانه را تجربه می‌کنند، که در وسط آن، یک پوشش شیشه‌ای اعمال می‌شود. به گزارش شرکت کاشی Mytyles، در زیر برخی از ویژگی های کاشی و سرامیک آورده شده است.

آنها به شرح زیر است: ویژگی های کاشی و سرامیک مقاوم در برابر کثیفی: کاشی‌های سرامیکی مانند بسیاری از سطوح کفپوش تمیز نمی‌مانند.

به همین ترتیب، آنها نیازی به نگهداری زیادی ندارند. تمیز کردن مداوم با مواد خانوادگی این کاشی ها را حفظ می کند. مقاوم در برابر لکه: لکه های کاشی و سرامیک را می توان بدون زحمت تمیز کرد.

مقاوم در برابر لغزش: تولیدکنندگان کاشی های سرامیکی و چینی با استفاده از پوشش ها، افزودنی های لعاب و الگوهای مختلف، کاشی های ایمن برای لغزش ایجاد کرده اند.

ماندگاری رنگ: از آنجا که رنگ به داخل بدنه سفالی کاشی یا روی سطح لعاب کاشی رها می شود، محو شدن اتفاق نمی افتد.

رنگ‌های کاشی‌های سرامیکی بدون توجه به اینکه برای هماهنگی نور روز و سایه‌زنی اشعه ماوراء بنفش ارائه می‌شوند تار نمی‌شوند.

بهداشت: کفپوش سرامیکی، در اکثر موارد، آنتی ژن یا مواد حساسیت زا را در خود نگه نمی دارد و آن را برای موقعیت هایی که به وضعیت غیر طبیعی تمیزی نیاز دارند، به عنوان مثال، امکانات درمانی، انتخاب مناسبی می کند.

خواص فوق الذکر کاشی و سرامیک نشان می دهد که استفاده از آن برای جایگزین سطح زمین چقدر می تواند سودمند باشد. هر چند که ممکن است، چند معایب نیز دارد. سطح سختی دارد که ماندن روی آن را سخت می کند.

به همین ترتیب، از آنجایی که این ماده یخی است، قدم زدن در میان زمستان‌هایی که هوا سردتر است دشوار است. در میان تابستان، این کاشی ها گرم هستند.