لباس زنانه کوتاه در طرح های عجیب و غریب رونمایی شد

در قرون 12 و 13 لباس هنوز کاملاً ابتدایی بود. زنان لباس کتانی شب مانند می پوشیدند. با این حال، آنها چاقو نپوشیدند. تونیک بلندی (تا مچ پا) می پوشیدند و روی آن جامه ای دیگر، جامه ای می پوشیدند. زنان لباس های خود را با کمربند بسته شده به کمر می گرفتند.

در قرون وسطی، هر دو جنس لباس زنانه کوتاه پشمی می‌پوشیدند اما کیفیت آن‌ها متفاوت بود. پشم می تواند خوب و گران یا درشت و ارزان باشد. از اواسط قرن چهاردهم، قوانینی وضع می‌کردند که طبقات مختلف چه موادی را می‌توانستند بپوشند، تا طبقات متوسط ​​را از پوشیدن «بالاتر از خود» بازدارند.

(مردم فقیر به هر حال توانایی پوشیدن پارچه های گران قیمت را نداشتند!). با این حال، اکثر مردم قانون را نادیده گرفتند و آنچه را که می خواستند می پوشیدند.

در اواخر قرن 14 و 15 لباس ها بسیار پیچیده تر شدند. مد به معنای امروزی شروع شد. برای ثروتمندان سبک به سرعت تغییر کرد. در آن زمان زنان کلاه‌های مفصلی بر سر می‌گذاشتند.

لباس های زنانه در قرن شانزدهم
برای تودورهای ثروتمند مد اهمیت داشت و لباس‌هایشان بسیار مفصل بود. برای افراد ضعیف لباس باید سخت و کاربردی باشد. همه طبقات پشم می پوشیدند. با این حال، کیفیت آن متفاوت بود.

ثروتمندان پشم مرغوب می پوشیدند. فقرا پشم درشت می پوشیدند. با این حال فقط ثروتمندان می توانستند پنبه و ابریشم بخرند. ریچ تودورها همچنین لباس های خود را با نخ ابریشم، طلا یا نقره می دوختند. زنان ثروتمند تودور جوراب های ابریشمی می پوشیدند.

زنان نوعی کتانی به نام دمپایی یا شیفت یا پیراهن کتانی یا پشمی می پوشیدند و روی آن لباس پشمی می پوشیدند. لباس زنانه از دو قسمت بالاتنه و دامن درست می شد. آستین‌ها با بند بسته می‌شدند و می‌توانستند جدا شوند. زنان کارگر پیش بند کتانی می پوشیدند.

در اواخر قرن شانزدهم، زنان کرست های ساخته شده با استخوان نهنگ را می پوشیدند. زنان اغلب به مدت 400 سال کرست می پوشیدند تا اینکه قرن بیستم با سوتین و کمربند جایگزین شد.

در اواخر قرن شانزدهم بسیاری از زنان چارچوبی از استخوان نهنگ یا چوب زیر لباس خود به نام فرتینگاله می پوشیدند. اگر توانایی مالی نداشتند، زنان یک رول بالشتکی به دور کمر خود می‌پوشیدند که به آن رول بام می‌گویند. در قرن شانزدهم، زنان کت و شلوار نمی پوشیدند.